""
:

מהו התקנון?

תקנון הבית המשותף מגדיר את הזכויות והחובות של כל דייר ובעל דירה בבניין משותף. הדיירים בבניין משותף הם שותפים בבעלותם על הבניין ולצורך התנהלות תקינה נקבע תקנון בתים משותפים אחיד. במקרים בהם קיים סכסוך בין השכנים והם אינם מצליחים להגיע לעמק השווה ניתן לפנות אל המפקח על הבתים המשותפים לגישור והכרעה בסכסוך. במידה וקיים תקנון לבית המפקח משתמש בתקנון הקיים. במידה ולא קיים תקנון לבית המפקח על הבתים המשותפים פונה לתקנון הכללי ופועל על סמך ההתאמה לבנין הנדון. סמכותו של המפקח מקבילה לסמכותו של שופט בבית משפט השלום העוסק בתביעה אזרחית. אין באפשרותו של המפקח לפסוק או להתערב בסכסוכים בעלי אופי פלילי, במקרה כזה יש לפנות אל המשטרה.

מתי כדאי לפנות לתקנון?

מקרים בהם מתעוררים ויכוחים בקרב דיירים הבניין אודות התקנת מעלית, טיפול במתקני גז משותפים או ויכוחים סביב שימוש ברכוש משותף של הדיירים ניתן לפנות אל תקנון הבתים המשותפים. התקנון קובע את זכויותיו וחובותיו של כל דייר במצבים שונים. כך למשל קובע תקנון בתים משותפים כי החלטות אשר עוסקות בניהול הבניין יש לקבל בצורה דמוקרטית. התקנון מחייב את הדיירים לכנס אספת דיירים ולקבל החלטות באמצעות הצבעה. כל דייר רשאי להביע את דעתו ולהצביע. בהתאם לכך מחויב גם כל דייר לקבל את החלטת הרוב.

הגנה על רכוש הכלל

בכדי להגן על רכושם המשותף של הדיירים אוסר תקנון בתים משותפים על כל דייר לבצע שינויים בתוך הדירה שלו במידה והשינויים פוגעים ברכוש המשותף. במידה והדייר מבקש לבצע שינוי אשר פוגע ברכוש כלל הדיירים עליו לקבל את אישורם. בהתאם לכך מראש טרם אישור הפניה לרשויות. דייר אינו רשאי לבנות חדרים נוספים על גג הבניין או בחצר הבניין ללא הסכמת הדיירים כולם. בעל דירה אינו רשאי לבצע כל פעולה אשר פוגעת בדירות של שאר הדיירים בבניין ללא הסכמתם. במקרים בהם אחד הדיירים איננו פועל על פי תקנון בתים משותפים ניתן לפנות אל המפקח.

התנהלות בהתאם לתקנון בלי לשבור את הראש

שכירת שירותי חברת ניהול מתים משותפים מאפשרת את ניהול הבית בהתאם לתקנון וללא ויכוחים וסכסוכים בין הדיירים.שמירה על רמת תחזוקה גבוה של הבניין באה לידי ביטוי בשמירה על ניקיון, סדר, גינון, מתקני המקלט, מערכת החשמל, צנרת המים ועוד. כאשר מתחזקים את הבניין כראוי המגורים בבניין נעימים ושווי הדירות בבניין עולה. דירה בבניין מתוחזק כהלכה ומשופץ היא נכס של ממש והשקעה לטווח הארוך. בכדי להבטיח תחזוקה איכותית לבניין ודאגה מקסימלית לרכוש הכלל ושירות האינטרסים של כלל הדיירים מומלץ לפעול באמצעות חברת ניהול בניינים חיצונית. חברת אב-בית מנהלת בתים תוך שקיפות מוחלטת וערכי שוויון כלפי כלל הדיירים.

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי וכל העושה שימוש באמור לעיל עושה זאת על אחריותו בלבד.