, ,

האם מותר להתקין מצלמות בבית משותף?

למרבה הצער, תופעת גניבות ופריצות נפוצה בכל רחבי הארץ והעולם. על אף מאמציהם של רשויות החוף לאכוף ולמנוע מקרי פריצה וגניבה, הן אינן מסוגלות לספק 100% ביטחון וכתוצאה מכך, מרבית בנייני המגורים מצטיידים באמצעי הגנה נוספים דוגמת אינטרקום, מאבטחים ואף מצלמות אבטחה.

שמירה על זכויות הפרט

סוגיית מצלמות האבטחה בבניינים משותפים מעלה לא פעם שאלות הנוגעות לפרטיותם של דיירי הבניין, זכויות השימוש בצילומים וכדומה. לצד הזכות לשמור על רכושנו, קיימת זכות בסיסית לכל אחד ואחת מאיתנו לשמירה על כבודנו ופרטיותנו.
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, קובע כי זכותו של כל אדם לפרטיות ולצנעת חייו. פגיעה בפרטיותו של אדם, היא בין היתר גם צילומו כאשר הוא ברשות יחיד. “רשות יחיד” נקבעה בחוק כמצבים בהם האדם מרגיש או רשאי לחשוב שהוא ברשות יחיד, כמו למשל מעלית או חדר מדרגות מבודד. משום הרגישות והזהירות שיש לנקוט בכל הקשור לכבוד האדם ופגיעה בו, המחוקק יצר פסיקות אשר מאפשרות את האיזון בין שמירה על פרטיות האדם לבין הגנה על רכושו. מכאן, שהתקנת מצלמות בבית משותף הינה חוקית כל עוד מטרתה לספק הגנה וביטחון לדיירים ולרכושם, וכאשר ההתקנה עומדת בתנאים ובדרישות הקבועים בחוק. כדי שהתקנת מצלמות אבטחה תיעשה על פי חוק, ייעודה צריך להיות דאגה לביטחון הדיירים מפני פגיעות של השחתת רכוש, פריצות או גניבות. פעילות מצלמות האבטחה צריכה להיעשות בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש ובשטח המשותף בבניין. כמו כן, הצילום חייב להיעשות באופן אקראי וכמובן שאינו נועד למטרות פרסום של תמונות בציבור.

התקנת מצלמות אבטחה בבניין משותף

התקנה ראויה של מצלמות אבטחה בבניין משותף צריכה להתחשב בדרישות החוק ולכן נדרשת לעמוד במספר הגבלות:
חל איסור על פרסום צילומי האבטחה ברשות רבים.
יש לוודא כי הצילומים לא פוגעים ברשותו של היחיד, בין אם בביתו או במקומות בהם הוא מרגיש ברשות עצמו. כלומר, אסור להתקין מצלמות אבטחה במעליות, הכניסה לדירות, חדרי שירותים או הכניסה אליהם או בכל פינה ומיקום מבודד בבניין שאין סיבה מיוחדת לאבטחו.
אין להתקין מצלמות אבטחה בחלל משותף בנקודות המשמשות רק דיירים מסויימים – תיבות דואר, חנייה או מחסן של דייר ספציפי.
לא כדאי להתקין מצלמות עם יכולת הקלטת קול, אלא רק מצלמות המקליטות תמונות או סרטים אילמים, וזאת בכדי לא לעבור על הוראות חוק האזנת סתר.
יש להבטיח את חוקיות ההתקנה באמצעות שילוט נאות אשר יידע את הדיירים על נוכחותן של מצלמות אבטחה בשטח המגורים המשותף, החיצוני והפנימי כאחד.
על מנת למנוע תביעות נזיקין בגין צילום אסור, ראוי לקבוע מראש נוהל שימוש בסרטי הצילום. על הנהלים להיות ברורים וידועים לכל דיירי הבניין ולהתייחס לאופן השימוש בחומר המצולם, מי רשאי לצפות בו ומתי, היכן הוא שמור, או מתי נקבעו מועדי מחיקת צילומים ישנים (במידה ובחלוף פרק זמן מסוים בו לא אירע נזק או פגיעה ברכוש ולא היה צורך לצפות בסרטים)

התקנת מצלמות אינה נחשבת להוצאה כספית גבוהה במיוחד ולכן יכולה להיכלל בסמכות של נציגות הבית – הועד או חברת הניהול – במיוחד לאור העובדה שמדובר בהתקנת מצלמות ברכוש משותף שניהולו נמצא בידי נציגות. אולם, לאור הרגישות שבנושא, חשוב לוודא כי ההחלטה על התקנת מצלמות אבטחה לא תיעשה רק בידי חברי ועד הבית, אלא תאושר באסיפת דיירים כללים ותתקבל לכל הפחות בהסכמת רוב מוחלט של דיירי הבניין.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בתחום.